ปั๊มน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n water pump
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องสูบน้ำ