ปั๊ม

ภาษาอังกฤษ


n gas station
หน่วยนับ: ปั๊ม, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ปั๊มน้ำมัน
คำที่เกี่ยวข้อง: petrol station
ตัวอย่างประโยค: ที่จังหวัดหนึ่งรถยนต์อาตมาไปจอดเติมน้ำมันที่ปั๊ม เด็กปั๊มจำอาตมาได้พากันมาห้อมล้อมขอลายเซ็น
n water pump
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปั๊มน้ำ , เครื่องสูบน้ำ
ตัวอย่างประโยค: เขาคัดหางเสือเปลี่ยนทิศเดินเรือเฉียงคลื่นลม ปั๊มน้ำสองตัวกับท่อขนาดสี่นิ้วทำงานอย่างเป็นที่น่าพอใจ
v pump
ความหมายเหมือนกับ: สูบ
ตัวอย่างประโยค: ออร์แกนในโบสถ์สมัยแรกๆ ใช้คนจำนวนหลายคนปั๊มลมให้กับนักดนตรี
v copy
ความหมายเหมือนกับ: หล่อ , ลอกแบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: reproduce , reprint
ตัวอย่างประโยค: ฉันคงต้องเอาลูกกุญแจไปปั๊มเป็นลูกสำรองไว้