ปั๊บ

ภาษาอังกฤษ


adv at once
ความหมายเหมือนกับ: ทันควัน , ทันทีทันใด
คำที่เกี่ยวข้อง: immediately , suddenly
ตัวอย่างประโยค: หลักการทำงานของผมคือมีอะไรดีๆ ผ่านมาในสมองปุ๊บจดปั๊บเลย