ปั้นเหน่ง

ภาษาอังกฤษ


n belt
ความหมายเหมือนกับ: เข็มขัด
คำที่เกี่ยวข้อง: girdle
ตัวอย่างประโยค: อิเหนาประดับองค์ด้วยปั้นเหน่ง