ปั้นเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


v make up
ความหมายเหมือนกับ: ก่อเรื่อง , แต่งเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: create a story
v invent a story
ความหมายเหมือนกับ: ยกเมฆ , ปั้นน้ำเป็นตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: make up a story