ปั้นหยา

ภาษาอังกฤษ


n Thai pattern of Thai construction of common houses without the gable
คำอธิบาย: สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีหลังคาเอนเข้าหาอกไก่ทั้ง 4 ด้าน ไม่มีหน้าจั่ว
ความหมายเหมือนกับ: ทรงปั้นหยา
ตัวอย่างประโยค: บ้านหลังใหม่ในที่ดินวัดบวรนิเวศฯตรอกบวรรังสีปลูกเป็นทรงปั้นหยาหลังใหญ่