ปั้นสีหน้า

ภาษาอังกฤษ


v equivocate
คำอธิบาย: แกล้งแสดงหน้าตาให้ผิดปกติเพื่อลวงให้เขาหลงเชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: ปั้นหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: to mask a falsehood
ตัวอย่างประโยค: เมื่ออยู่บนเวทีเขาจะต้องวางท่า และปั้นสีหน้าให้ดูสง่าผ่าเผยให้มากที่สุด