ปั้นสิบ

ภาษาอังกฤษ


n name of a kind of Thai food
คำอธิบาย: ของกินอย่างหนึ่งใช้แป้งห่อไส้แล้วม้วนบิดริมแป้งตรงที่ประกบกันให้เป็นลายเกลียว
หน่วยนับ: ชิ้น, อัน
ความหมายเหมือนกับ: ปั้นขลิบ , แป้งขลิบ , ขนมปั้นสิบ
ตัวอย่างประโยค: ร้านขนมแม่นิดมีขนมไทยหลายชนิดจำหน่าย เช่น ปั้นสิบ กลีบลำดวน ขนมลูกเต๋า ขนมเปี๊ยะเล็ก ข้าวตู