ปั้นรูป

ภาษาอังกฤษ


v sculpt
ความหมายเหมือนกับ: ปั้นรูป
คำที่เกี่ยวข้อง: mold a figure , mould a statue
ตัวอย่างประโยค: ผู้สูงอายุจะต้องเน้นกิจกรรมที่ทำให้สดชื่น มีสัมพันธ์กับคนอื่น จิตใจผ่องใส เช่น ทำงานอดิเรก วาดภาพ ทำสวน ปั้นรูป เล่นเกม แล้วแต่ความสนใจ