ปั้นยศ

ภาษาอังกฤษ


v put on airs
คำอธิบาย: ทำกิริยาปั้นปึ่งอย่างไว้ตัว, ทำเจ้ายศเจ้าอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: วางอำนาจ
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าคนนี้ไม่มีลูกน้องเข้าหาเพราะปั้นยศเสียเหลือเกิน