ปั้นปึ่ง

ภาษาอังกฤษ


adj pompous
คำอธิบาย: วางท่าเฉยอยู่ไม่พูดจา (ให้เห็นเป็นว่าเย่อหยิ่ง ไม่พอใจ หรือไม่ไยดีด้วย)
ความหมายเหมือนกับ: เฉยเมย
ตัวอย่างประโยค: เขายืนอยู่หน้ากระจกเงาบานเก่าด้วยท่าทางปั้นปึ่งมองดูผมด้วยสายตาเย็นชา