ปั้นน้ำเป็นตัว

ภาษาอังกฤษ


v lie
คำอธิบาย: กุเรื่องขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: โกหก , พูดเท็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: fabricate a lie , tell a lie , make up story
ตัวอย่างประโยค: ในสำนักงานใหม่ที่ผมเข้าไปอยู่มีพวกชอบซุบซิบนินทาและชอบปั้นน้ำเป็นตัวอยู่มาก