ปั้นน้ำชา

ภาษาอังกฤษ


n teapot
ความหมายเหมือนกับ: ปั้น , ป้านน้ำชา