ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ

ภาษาอังกฤษ


v suck up to
คำอธิบาย: เสนอหน้าเข้าไปรับใช้เป็นเชิงประจบ
ความหมายเหมือนกับ: เสนอหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: play the toady , be sycophantic , servile flatter
ตัวอย่างประโยค: อย่ามาปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออยู่ตรงนี้จะไปไหนก็ไปผู้ใหญ่เขาจะคุยกัน
v suck up to
คำอธิบาย: เสนอหน้าเข้าไปรับใช้เป็นเชิงประจบ
ความหมายเหมือนกับ: เสนอหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: play the toady , be sycophantic , servile flatter
ตัวอย่างประโยค: อย่ามาปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออยู่ตรงนี้จะไปไหนก็ไปผู้ใหญ่เขาจะคุยกัน