ปั้น

ภาษาอังกฤษ


v mold
คำอธิบาย: เอาสิ่งอ่อนๆ เช่นขี้ผึ้งดินเหนียวเป็นต้นมาทำให้เป็นรูปตามที่ต้องการ
คำที่เกี่ยวข้อง: mould , knead
ตัวอย่างประโยค: งานวิจัยพบว่าเด็กลูกช่างปั้นหม้อที่ต้องปั้นหม้อดินช่วยพ่อแม่จะมีพัฒนาการเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องมวลสารได้เร็ว
clas clod
คำอธิบาย: คำบอกลักษณะของของที่เกาะหรือติดรวมกันแน่นไม่กำหนดรูปลักษณะแน่นอน
คำที่เกี่ยวข้อง: mass
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของบ้านใส่ข้าวเหนียวในชามหลายปั้นเพื่อให้จิ้มกับน้ำพริกกิน