ปั่นหุ้น

ภาษาอังกฤษ


v speculate stock
คำอธิบาย: ใช้เล่ห์ทางการตลาดทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น
ตัวอย่างประโยค: โบรกเกอร์ปั่นหุ้นให้สูงขึ้นเพื่อขายเอากำไร