ปั่นหัว

ภาษาอังกฤษ


v agitate
คำอธิบาย: ยุให้ผิดใจกัน
ความหมายเหมือนกับ: ยุแหย่
คำที่เกี่ยวข้อง: instigate , incite , rouse
ตัวอย่างประโยค: ไทยเราก็ถูกอเมริกาปั่นหัวให้ต่อต้านกลุ่มผู้ก่อกรร้ายโดยเฉพาะนักการเมือง นักการศึกษาและข้าราชการ