ปั่นฝ้าย

ภาษาอังกฤษ


v spin cotton thread
คำอธิบาย: นำฝ้ายเข้าเครื่องหมุนให้เป็นเส้นด้าย
ตัวอย่างประโยค: หากใครมีลูกสาว ทางครอบครัวก็จะฝึดหัดให้ปั่นฝ้าย ทอผ้า เย็บที่นอนหมอนมุ้ง หรือทำไร่ ดำนา