ปั่นป่วน

ภาษาอังกฤษ


v be frantic
คำอธิบาย: สับสนวุ่นวายผิดปกติ, เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปกติ
ความหมายเหมือนกับ: ป่วนปั่น , สับสน , วุ่นวาย
คำที่เกี่ยวข้อง: feel uneasy , confusing , be agitated
ตัวอย่างประโยค: ข่าวลือนี้แพร่สะพัดจนทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนไปทั่ว
v be frantic
คำอธิบาย: สับสนวุ่นวายผิดปรกติ, เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปรกติ
ความหมายเหมือนกับ: ป่วนปั่น , สับสน , วุ่นวาย
คำที่เกี่ยวข้อง: feel uneasy , confusing , be agitated
ตัวอย่างประโยค: ข่าวลือนี้แพร่สะพัดจนทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนไปทั่ว