ปั่น

ภาษาอังกฤษ


v spin
คำอธิบาย: ทำให้หมุน
ความหมายเหมือนกับ: หมุน
ตัวอย่างประโยค: ใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่หมุนแผ่นดิสก์ช่วยปั่นอากาศให้หมุนเวียน