ปัสสาวะ

ภาษาอังกฤษ


v urinate
คำอธิบาย: ขับของเสียส่วนที่เป็นของเหลวออกจากกระเพาะปัสสาวะ
ความหมายเหมือนกับ: ฉี่ , เยี่ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: pass urine , discharge urine
ตัวอย่างประโยค: เด็กบางคนยังปัสสาวะรดที่นอนจนถึงวัยเข้าเรียน
n urine
คำอธิบาย: ของเสียในร่างกายส่วนที่เป็นของเหลว
ความหมายเหมือนกับ: ฉี่ , เยี่ยว
ตัวอย่างประโยค: แม่คนไทยสามารถจัดการกับอุจจาระปัสสาวะของลูกได้โดยไม่รังเกียจ