ปัวเปีย

ภาษาอังกฤษ


v confuse
ความหมายเหมือนกับ: พัลวัน , ยุ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: muddle , disturb , perturb , ruffle


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top