ปัวเปีย

ภาษาอังกฤษ


v confuse
ความหมายเหมือนกับ: พัลวัน , ยุ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: muddle , disturb , perturb , ruffle