ปันเงิน

ภาษาอังกฤษ


v allot
ความหมายเหมือนกับ: แบ่งเงิน
คำที่เกี่ยวข้อง: distribute , portion , apportion , share