ปันออก

ภาษาอังกฤษ


v distribute
ความหมายเหมือนกับ: จ่าย , แยกออก , แบ่งออก , ให้ , มอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: give out , hand out , dole out , allot , apportion