ปันส่วน

ภาษาอังกฤษ


v ration
คำอธิบาย: แบ่งให้ตามส่วน
ความหมายเหมือนกับ: แบ่งเฉลี่ย
คำที่เกี่ยวข้อง: share , portion
ตัวอย่างประโยค: ในยามสงครามทหารส่วนใหญ่ล้วนแต่อ่อนแอและหิวโหยเพราะปันส่วนอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ