ปัน

ภาษาอังกฤษ


v divide
คำอธิบาย: แบ่งให้
ความหมายเหมือนกับ: แบ่ง , แบ่งปัน
คำที่เกี่ยวข้อง: allocate , distribute , share
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเขาโตแล้วความสนใจที่บิดามารดาเคยทุ่มเทให้เฉพาะตนผู้เดียวก็ถูกปันไปให้น้องๆ