ปัทมราค

ภาษาอังกฤษ


n ruby
ความหมายเหมือนกับ: พลอยสีแดง , ทับทิม