ปัตตานี

ภาษาอังกฤษ


n Pattani
คำอธิบาย: ชื่อเมืองหรือจังหวัดในภาคใต้ของไทย
หน่วยนับ: จังหวัด
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดปัตตานี
ตัวอย่างประโยค: งานประจำปีจังหวัดปัตตานีปีนี้มีคนมากกว่าปีที่แล้ว