ปัดๆ

ภาษาอังกฤษ


adv fretfully
คำอธิบาย: อาการที่โกรธกระฟัดกระเฟียด, อาการที่ดิ้นพราดๆ อย่างปลาที่ถูกตี
ความหมายเหมือนกับ: พล่านพล่าน
ตัวอย่างประโยค: เด็กบางคนเมื่อไม่ได้รับการสนองในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็จะลงไปนอนดิ้นปัดๆ ที่พื้นด้วยความไม่พอใจ