ปัดโธ่

ภาษาอังกฤษ


int Alas!
คำอธิบาย: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือรำคาญใจเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: โธ่ , ปัทโธ่
คำที่เกี่ยวข้อง: What a pity!