ปัดแข้งปัดขา

ภาษาอังกฤษ


v get rid of
ความหมายเหมือนกับ: กำจัด
คำที่เกี่ยวข้อง: squeeze out