ปัดเป่า

ภาษาอังกฤษ


v exorcise
คำอธิบาย: ทำพิธีเสกเป่าเพื่อให้ความเจ็บไข้หาย, แก้ความลำบากขัดข้องให้หมดไป
ความหมายเหมือนกับ: ขจัด , ขจัดปัดเป่า
คำที่เกี่ยวข้อง: remove , obviate , get rid of
ตัวอย่างประโยค: ศาสนาพุทธได้กลายเป็นกลไกที่ช่วยปัดเป่าความขัดแย้งและสร้างความสงบในสังคม