ปัดรังควาน

ภาษาอังกฤษ


v exorcize evil spirits
คำอธิบาย: ทำพิธีขับไล่ผี, โดยปริยายหมายถึงขับไล่อัปรีย์จัญไรให้พ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ขับไล่
คำที่เกี่ยวข้อง: dispel by some supernatural power
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องไสยาศาสตร์มักสามารถขับไล่ปีศาจ ปัดรังควานได้