ปัดฝุ่น

ภาษาอังกฤษ


v dust
คำอธิบาย: ปัด เช็ด ถู ทำความสะอาด
ตัวอย่างประโยค: พอทิ้งบ้านไปเสียนานกลับมาต้องปัดฝุ่นเป็นการใหญ่เพราะฝุ่นหนาเขรอะ
v dust
คำอธิบาย: นำสิ่งเก่า หรือเรื่องเก่ามารื้อทำใหม่ ใช้ใหม่ หรือคิดใหม่ให้ดีขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์
คำที่เกี่ยวข้อง: dust off
ตัวอย่างประโยค: ในการควบคุมบริษัทผู้ค้าน้ำมัน รัฐก็ได้ปัดฝุ่นนำมาตราการเก่าที่เคยใช้เมื่อปี 2522 กลับมาใช้ใหม่
v dust
คำอธิบาย: นำสิ่งเก่า หรือเรื่องเก่ามารื้อทำใหม่ ใช้ใหม่ หรือคิดใหม่ให้ดีขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์
คำที่เกี่ยวข้อง: dust off
ตัวอย่างประโยค: ในการควบคุมบริษัทผู้ค้าน้ำมัน รัฐก็ได้ปัดฝุ่นนำมาตราการเก่าที่เคยใช้เมื่อปี 2522 กลับมาใช้ใหม่