ปัดถู

ภาษาอังกฤษ


v clean
คำอธิบาย: ปัดและถูให้สะอาด
คำที่เกี่ยวข้อง: dust , sweep , tidy up , clear away
ตัวอย่างประโยค: จอโทรทัศน์ของคุณจะมีฝุ่นมากกว่าบริเวณอื่นถ้าไม่ได้ปัดถูทำความสะอาด