ปัดความรับผิดชอบ

ภาษาอังกฤษ


v be irresponsible
คำที่เกี่ยวข้อง: be not responsible , disclaim a responsibility


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top