ปัดขา

ภาษาอังกฤษ


v get rid of
คำอธิบาย: ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกคนหลุดพ้นตำแหน่งหน้าที่
ความหมายเหมือนกับ: ปัดแข้งปัดขา , กำจัด
คำที่เกี่ยวข้อง: squeeze out
ตัวอย่างประโยค: บางคนถึงกับริษยาความก้าวหน้าของเพื่อนๆ ที่ก้าวล้ำหน้าไป ก็หาทางปัดขา เลื่อยขาเก้าอี้ เพื่อแย่งชิงตำแหน่ง หน้าที่การงาน