ปัด

ภาษาอังกฤษ


v sweep
คำอธิบาย: ทำให้หมดไปพ้นไปด้วยการพัดหรือโบก
คำที่เกี่ยวข้อง: brush away
ตัวอย่างประโยค: เมื่อสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเดินผ่านไปตามกอหญ้าหางและขาของมันก็จะปัดแมลงต่างๆ
v push away
คำอธิบาย: ทำให้หมดไปพ้นไป
คำที่เกี่ยวข้อง: ward off
ตัวอย่างประโยค: คำขู่นี้เท่ากับมัดมือชกไม่ให้ชาติตะวันตกปัดความรับผิดชอบให้พ้นตัวแต่ถ่ายเดียว
v glass beads
คำอธิบาย: เม็ดแก้วมีรูกลางสำหรับร้อยเป็นเครื่องประดับต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ลูกปัด
ตัวอย่างประโยค: ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามนับเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากลวดทองเหลืองถักและประดับด้วยลูกปัดคริสตัล
v push away
คำอธิบาย: ทำให้หมดไปพ้นไป
คำที่เกี่ยวข้อง: ward off
ตัวอย่างประโยค: คำขู่นี้เท่ากับมัดมือชกไม่ให้ชาติตะวันตกปัดความรับผิดชอบให้พ้นตัวแต่ถ่ายเดียว
v glass beads
คำอธิบาย: เม็ดแก้วมีรูกลางสำหรับร้อยเป็นเครื่องประดับต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ลูกปัด
ตัวอย่างประโยค: ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามนับเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากลวดทองเหลืองถักและประดับด้วยลูกปัดคริสตัล