ปัญหาในทางธรรม

ภาษาอังกฤษ


n Dharma puzzle
ความหมายเหมือนกับ: ปริศนาในทางธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: puzzle of religious precepts