ปัญหาโลกแตก

ภาษาอังกฤษ


n unsolvable issue
คำอธิบาย: ปัญหาที่หาข้อยุติไม่ได้
หน่วยนับ: ข้อ, เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: 30 บาท กับทันตแทพย์ที่ไม่อยากถอนฟันกลายเป็นปัญหาโลกแตกอยู่ในขณะนี้