ปัญหาเฉพาะหน้า

ภาษาอังกฤษ


n facing problem
คำอธิบาย: ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ และจะต้องรีบแก้ไขให้ทันท่วงที
หน่วยนับ: เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลในขณะนี้ก็คือเรื่องราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทุกขณะ