ปัญญาเลว

ภาษาอังกฤษ


n wicked idea
ความหมายเหมือนกับ: ความคิดต่ำ , ปัญญาชั่ว , โง่เขลา
คำที่เกี่ยวข้อง: low intellect , evil intellect