ปัญญานิ่ม

ภาษาอังกฤษ


adj stupid
ความหมายเหมือนกับ: โง่ , เซ่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: foolish , dull , silly , dim-witted
คำตรงข้าม: ฉลาด
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้เป็นคนสมองทึบปัญญานิ่ม สั่งให้ทำอะไรมักจะไม่ได้ความ