ปัญญาทึบ

ภาษาอังกฤษ


adj dull
คำที่เกี่ยวข้อง: stupid , blunt , foolish
คำตรงข้าม: ฉลาด , หลักแหลม