ปัญจนที

ภาษาอังกฤษ


n the five great rivers of India
คำอธิบาย: แม่น้ำ 5 สายในอินเดีย คือคงคา, ยมนา, อจิรวดี, สรภู และมหี
ความหมายเหมือนกับ: ปัญจมหานที
ตัวอย่างประโยค: เหล่าอารยะได้แผ่ขยายลงไปจากศูนย์กลางบริเวณที่เรียกว่าปัญจนที สู่เบื้องตะวันออกจนมาตั้งถิ่นใหญ่อยู่ตามลุ่มน้ำคงคา