ปัจฉิมยาม

ภาษาอังกฤษ


n latter period
คำอธิบาย: ยามหลัง, ยามที่สุด
ตัวอย่างประโยค: เขาคิดว่าถ้าเขาเร่งเก็บเงินไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อถึงภายภาคปัจฉิมยามเขาก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข