ปัจฉิมภาค

ภาษาอังกฤษ


n after-part
คำอธิบาย: ส่วนเบื้องปลาย
ความหมายเหมือนกับ: ช่วงสุดท้าย , ช่วงเวลาหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: latter end , latter period
คำตรงข้าม: ปฐมภาค
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงเวลาปัจฉิมภาคของการเรียนการสอนเด็กๆ ต่างพากันเรียนอย่างขะมักเขม้น