ปัจฉิมนิเทศ

ภาษาอังกฤษ


n post training
คำอธิบาย: การให้คำแนะนำเมื่อจบการศึกษา
ตัวอย่างประโยค: ปัจฉิมนิเทศเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top