ปัจฉิม

ภาษาอังกฤษ


adj last
คำอธิบาย: ที่หลัง, ภายหลัง, ข้างหลังสุด
คำที่เกี่ยวข้อง: concluding , closing
คำตรงข้าม: ปฐม
ตัวอย่างประโยค: บทสรุปที่สำคัญของการประชุมนี้จะถูกจัดพิมพ์รวมอยู่ในปัจฉิมบท
n West
คำอธิบาย: ชื่อทิศตะวันตก
หน่วยนับ: ทิศ
ความหมายเหมือนกับ: ประจิม , ทิศตะวันตก , ทิศปัจฉิม
คำตรงข้าม: บูรพา , ตะวันออก
ตัวอย่างประโยค: ว่าแล้วทางขุนศึกใหญ่ก็ได้สั่งให้ไพร่พลทหารเคลื่อนทัพไปยังทิศปัจฉิมอย่างระมัดระวัง