ปัจจุบัน

ภาษาอังกฤษ


adv at present
คำอธิบาย: เวลาเดี๋ยวนี้, เวลาไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต
ความหมายเหมือนกับ: ปัจจุบันนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: now , at this time , currently , at the present moment
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ